o firmě              reference              služby              kontatky              nezávazná poptávka          

O firmě


Vítejte na prezentačních a informačních stránkách projektového ateliéru PROEFEKT.

 

Naše projektová kancelář byla založena v roce 1996. Hlavní náplní je projektová a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby. Zpracováváme ucelené nebo dílčí části projektové dokumentace ve všech jejich vývojových fázích se zaměřením na architektonickou, stavební a konstrukční část. Ostatní dílčí části dokumentace (profese, specializace) zajišťujeme prostřednictvím našich stálých externích spolupracovníků.

 

Jsme členy České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků (ČKAIT), v zájmu zajištění služeb vysoké kvality jsme zapojeni do systému celoživotního vzdělávání, organizovaného profesní komorou (ČKAIT).

 

Cílem naší práce je spokojenost stálých i nových zákazníků s průběhem všech fází projektové činnosti, dodržení všech smluvených termínů a případné hladké zajištění veškerých povolení a kolaudací.